Pestar - Zakład Recyklingu

Regranulaty, przemiały, odpady tworzyw, recykling, maszyny do recyklingu, odpady styropianu

Pestar - Zakład Recyklingu

Odpady styropianu

Przyjmujemy styropian o kodach: 150102, 170604.

Wszystkie odmiany odpadów styropianu poddawane są w pełni recyklingowi.


Wdrożyliśmy projekt "Rozbudowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Styropianu" współfinansowany ze środków WFOŚr. w Gdańsku (Czytaj więcej pod tym linkiem)

Przyjmujemy / odbieramy odpady:

  • styropian poprzemysłowy mający głownie zastosowanie w handlu jako opakowanie sprzętu AGD, RTV i PC,
  • styropian spożywczy stosowany w skrzyniach i pojemnikach na owoce, grzyby, ryby, a także do rozsadek roślin,
  • styropian budowlany pochodzący ze ścinek i odpadów poprodukcyjnych (skompaktowany pył).

odpadystyropianu.jpg
zuzytystyropian.jpg