Pestar - Zakład Recyklingu

Regranulaty, przemiały, odpady tworzyw, recykling, maszyny do recyklingu, odpady styropianu

Pestar - Zakład Recyklingu

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe

Zajmujemy się zbiórką, transportem i przekazujemy do odzysku/recyklingu odpady baterii i akumulatorów o kodach:

  • 160602 - baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
  • 160603 - baterie zawierające rtęć
  • 160604 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
  • 160605 - inne baterie i akumulatory
  • 200133 - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
    wymienionymi w 160601, 160602 i 160603 oraz nie sortowane baterie
    i akumulatory zawierające te baterie.
  • 200134 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

zuzytebaterie.jpg
zuzyteakumulatory.jpg